Napi ige
A mai nap igéje:
Semmit se tegyetek hozzá ahhoz, amit megparancsolok nektek, és semmit se vegyetek el belőle! Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait. (5Móz 4,2) >>
 
Akciók
Programok
Archívum
Presbiterképzés tananyaga
Áraink
Egyházi dolgozóknak
Evangélikusoknak
Nem evangélikusoknak
Csoportoknak
Terembérleti díjak
 
Evangelisches Bildungscentrum
Lutheran Institute of Education
Szellemi-lelki kincseink
Vendégkönyvünkből
Üzemanyagelszámoló program

Tervezett programok:

Felügyelői konferencia


Tisztelt Felügyelő-társak, kedves Testvérek!

A reformáció kezdetének 500. évfordulója, az ehhez kapcsolódó alkalmak nyilván számos teendővel járnak, és az őszi szünet idejével való egybeesés is többeket elbizonytalanít, hogy részt vegyenek-e idén a felügyelők országos konferenciáján.

Én mégis arra kérlek Benneteket: minél többen gyertek el november 3-án Révfülöpre!

Érveim a következők: jó lenne felügyelői körben is együtt gondolkodni azon, hogy az 500. évforduló mit is jelent nekünk, az egyház világi tisztségviselőinek.

Erről szól majd Dr. Kertész Botond, egyházunk számos nemzetközi díjjal kitüntetett országos múzeuma kiváló muinkatársának előadása, mely áttekinti a felügyelői tisztség történetét az evangélikus egyházban. A reformáció történetének máig ható gazdasági következményeiről szól Dr. Korényi Zoltán mérnök, egyetemi oktató, pesthidegkúti presbiter testvérünk referátuma.

Összejövetelünk azonban nem a múltról, hanem sokkal inkább közös jövőnkről szól, amiről a közelgő tisztújítás előtt világosan, őszintén, testvéri szeretetben kellene egymással beszélgetnünk.

Szombaton délután Dr. Kodácsy Simon Eszter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékének vezetője "Mit kap tőlünk a 21. evangélikus nemzedék címmel tart előadást arról, hogy mik a tapasztalatok országszerte a hittanoktatás bevezetésének első éveit követően, milyen reményekkel tekinthetünk gyermekeink, unokáink lutheránus hitének megmaradására, mit tehetünk annak megerősítéséért.

Azt gondolom, hogy e kérdés fényében kell a mi saját feladatainkat is meghatároznunk, erről kell beszélgetnünk!

A tisztújítás adminisztratív nyűge, hétköznapjaink megannyi teendője sokszor elhomályosítja a lényeget: mi is voltaképp közös feladatunk, mit szeretnénk, milyen legyen evangélikus egyházunk a XXI. században, de nem csupán a 21., hanem már nekünk, a 19., 20. evangélikus nemzedék számára is.

Egyházszervezetünk, gyülekezeteink helyzete, gazdasági állapotunk, oktatási, diakóniai tevékenységünk, kapcsolatunk a világi hatalommal - mind-mind olyan kérdések, amelyekről a tisztújítás előtt kell beszélnünk, hogy mindenki világosan meg tudja fogalmazni saját maga számára: miért is vállaljon tisztséget a következő ciklusban is.

Számos személyi változás várható egyházunk életében, mindnyájan látjuk a szűkebb és tágabb környezetünkben minket körülvevő kihívásokat. Meggyőződésem, hogy ezekről együtt kell eszmét cseréljünk.

Püspökeink lélekemelő szolgálatát, a már megszokott jó hangulatot, a révfülöpi kedves vendéglátást, amit Hafenscher Károlynak előre is köszönünk, immáron konferenciáink nemes hagyományai között tarthatjuk számon.

Kedves Testvérem!

A mai napon 30 körül jár a jelentkezők száma, kérlek, hogy Te is gyere el, vegyél részt a közös gondolkodásban, tervezésben. A reformáció kezdetének 500. évfordulója a jövőről szól, de Isten kegyelméből ezt múltunk gazdag tapasztalatai alapján tervezhetjük.

Örülök a találkozás lehetőségének, erős vár a mi Istenünk!

Testvéri köszöntéssel

Prőhle Gergely


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Belsö oldalak

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster


::Nyomtatható változat::

Evangélikus Egyház Gyülekezeti és intézményi honlapok Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Belsö oldalak

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster